Професор изпитва свой студент, който не знае нищо. Накрая той му казва:
– Ако ми зададеш 3 въпроса, на които не успея да отговоря ще ти пиша 6.
– Добре. Първият ми въпрос е: Кое нещо е законно, но не е логично? Втори:
Кое нещо е логочно, но не е законно? И последен въпрос: Кое нещо е
незаконно и нелогично?


Мислил професорът, мислил и накрая написал отлична оценка на студента и го отпратил.
После попитал кой от останалите ще отговори на тези въпроси. Станал
друг студент и казал:
– Вие сте женен, а жена ви е по-млада от вас. Това е законно, но не е логично.
Второ: Жена ви си има любовник. Това е незаконно, но е логично. И последно: На
този любовник вие току-що писахте шестица. Това е незаконно и нелогично.

Коментари

You may also like...

error: Content is protected !!

Харесайте ни във Facebook