Киркор и Гарабед ученици. Учителят:
-Гарабед, какъв искаш да станеш, като порастнеш?
-Като порасна, искам да водя жена си по скъпи ресторанти,


да и купувам скъпи бижута, да и купувам ферарита, лаборджинита, яхти …
-Киркор, а ти какъв искаш да станеш като порастнеш?
-Преди исках да стана пътен полицай, а сега искам да стана жена на Гарабед…

Коментари

You may also like...

error: Content is protected !!

Харесайте ни във Facebook