Дълго време Лошата ламя Спаска дразнела жителите на едно село. Някрая селяните се разбрали, мислели и мъдрели и накрая един момък казал:
– Чувал съм, че през 9 планини в 10-та живее героят Спас, който срещу малко заплащане ще влезе в бой с проклетата ламя!
Събрали хората пари и през 9 планини в 10 стигнали до Спас, който веднага тръгнал с тях. Влязъл Спас в пещерата.


Отвътре се чуват викове и крясъци… Излиза Спас, държи една глава в ръка:
– 1 на 0 за Спас-казва той, мята главата и пак влиза вътре – още по-ужасяващи викове. Следва Спас с глава в ръка:
– 2 на 0 за Спас!
Отно влиза, тоя път пещерата направо кънти. Излиза Спас, държи пен*са на ламята в ръка и казва:
– 2 на 1 за Спас!

Коментари

You may also like...

error: Content is protected !!

Харесайте ни във Facebook